Diploma feltöltés és leadás határidők

Tisztelt Hallgatók!

Kérjük figyelmesen olvassák el az új Záróvizsga Szabályzatot (http://givk.sze.hu/zarovizsga-szabalyzat), és lehetőleg ennek betartásával járjanak el záróvizsgájukkal, illetve a szakdolgozat/diplomamunka leadásával kapcsolatban is.

A 2015/16/1  félévben a leadási határidők a következők:

Szakmai gyakorlat igazolásának leadása:

     2015. november 20. péntek  12.00      A-303

Tanszékünkön a szakmai gyakorlatokért felelős oktató: Lőrincz Illés (lorinczi@sze.hu)
Ennek adminisztratív ügyintézése a https://karrier.sze.hu/kszgy weboldalon történik.

Szakdolgozat és Diplomaterv beadása:

2015. december 11, péntek 12.00              A-303

A  diplomamunkát egy nyomtatott és egy elektronikus (PDF) formában CD mellékletként kell beadni. A diplomát a leadás előtti napon (2015. december 11. csütörtök) 24 óráig kell feltölteni a http://lib.sze.hu/diplomaleado weboldalra, ennek hiányában a dolgozat a tanszéken nem kerül átvételre.

Az MSC-re jelentkezők leadási határideje:

2015. november 20.  péntek  12.00        A-303

A  diplomamunkát egy nyomtatott és egy elektronikus (PDF) formában CD mellékletként kell beadni. A diplomát a leadás előtti napon (2015. november 19. csütörtök) 24 óráig kell feltölteni a  http://lib.sze.hu/diplomaleado weboldalra, ennek hiányában a dolgozat a tanszéken nem kerül átvételre.

A szakdolgozatokkal, diplomamunkákkal leadandó további dokumentumok:
-          konzultációs lap,
-          a bírálati adatlapot a bíráló nevére kiállítva a tanszéken kapják meg ,
-          értékelő lap,
-          valamint ha a munka titkossá lett minősítve, akkor az ezzel kapcsolatos dokumentumok.

A záróvizsgára való jelentkezésa Neptun-rendszerben is a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az Ügyintézés/ Záróvizsgák menüpontban.

tanszéken is kell jelezniük az államvizsgára. Jelentkezési szándékát, e-mailben (hzsoka@sze.hu  e-mail címre) a Neptunos jelentkezést követően. Amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem tesz záróvizsgát, kérem azt is jelleze!

A diplomamunka/szakdolgozat sablonok letölthetők a tanszéki honlapról (kv.sze.hu)

 Határidőn túli jelentkezést, leadást, nem áll módunkban elfogadni!     

Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

Ez a dokumentum letölthető PDF fájlként.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!