Feladatkiíró lapok leadási határidő 2019/20. tanév II. félévére

Kedves Hallgatók!

A szakdolgozat/diplomamunka készítésének engedélyezéséhez szükséges Feladatkiíró lapok leadásának határideje a 2019/20. évi tanév II. félévére: 2020. 01. 20.

Kérem, hogy titkosított dolgozatok esetében a honlapon, az alábbi linken https://kv.sze.hu/downloadmanager/details/id/19968/m/2892 található Titoktarási dokumentumokat a Feladatkiíró lappal egyidőben adják le. A Nyilatkozatot elég csak a belső konzulens nevére kiállítani.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!