Közúti járműtervező I. és/vagy III. képzés

Kedves Hallgatók!

Közúti járműtervező I. és/vagy III. 2017/18. tanév II. féléves képzés tájékoztatója:

A Széchenyi István Egyetem Közúti & Vasúti Járművek Tanszék és a z Advanced Traffic Solutions KFT (ATS)/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői csapata közösen egymásra épülő modulú multidiszciplináris szakmai gyakorlati képzést dolgozott ki, mely 2014-től minden félévben modulonként kerül megtartásra. Ennek

  1. modulja (M1,N1,O1,O2 járműkategóriájú 3,5t alatti járművek: személygépkocsi, kistehergépkocsi és ezek pótkocsija),
  2. modulja (3,5t-80t járműszerelvény összgördülő tömeg),
  3. modul(L1e-L7e járműkategóriák: segédmotorkerékpár, motorkerékpár, mopedautó, quad).

 

Erre építve a 2018. februártól induló szorgalmi időszakban meghirdetésre kerül hallgatói igényre ismételten mind az I.-es, mind a III.modul külön-külön heti eltolt tömbösítésekkel.

 A tanszék megfelelő jelentkezői létszám esetén egyedüli lehetőséget biztosít egy félévben akár kettő modul elvégzésére is (I+III) -ennek hiányában lett külön-külön félévekre bontva -,  így akár ezen járműkategória csoportokban folytathatják „lavírozásukat a mérnöki kreativitás és a jogszabályi környezet mezsgyéjén”. Amit azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a modulok feltételrendszerének külön-külön eleget kell tenni!

 Arra kérünk mindenkit, hogy döntése felelősségteljesen szülessen meg, nehogy akár magát, akár a projekt társait a képzés során, vagy annak kimenetét képző projektleadásnál, védésnél kellemetlen helyzetbe hozza.

 E jelenleg még hazánkban úttörőnek számító képzésnek továbbra is alapvető célja a mérnöki tervezői kreativitás ötvözésének, harmonizációjának bemutatása a nemzetközi-és hazai jogszabályi háttér, járműipari műszaki követelmények – ENSZ-EBG előírások – keretrendszerével. Ezen belül két alapvető részcél továbbra is aktuális, és több járműipari cég részéről is fokozott érdeklődésre tart számot:

A képzés célja

1.részcél: Gyakorlati jellegű szakmai/jogi , hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

Az Advanced Traffic Solutions KFT/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői a több mint 15 éves egyedi járműtervezői, engedélyeztetői tevékenységük mellett pl. szerves részesei sajátos ún. "kit-car" járműgyártási projektnek is.

A mérnökhallgatóknál, kezdő munkavállalóknál a gazdasági szereplők, járműipari vállalkozások folyamatosan   gyakorlati hiányosságokat emlegetnek, melyek egyrészt gondolkodásmódbeliek, másrészt a háttér információk - jogszabályok (mind hazai, mind nemzetközi), műszaki előírások (pl. ENSZ-EGB) - ismeretének hiányából fakadnak, melyek egy részére, jó ha a mester képzésben sikerül a tanároknak kitérni. Gyakorlatban azonban elmondható, hogy ezen „hiányosság” sok időt és energiát elvesz egy-egy konkrét probléma megoldása során, annak előkészítésekor. A szakmai konzultációkon, meetingeken órák mennek el azzal, hogy a hallgatók, végzett mérnökök által birtokolt elméleti tudást párhuzamosítsuk azzal a műszaki/jogszabályi keretrendszerrel, mely sokszor jelentősen befolyásolja a lehetőségeket, illetve egy-egy elképzelésnek gátat szabva a teljes projektre kihatással lehet a dominóelv alapján. Ezért tehát az egyik kitűzött részcél a gyakorlati jellegű szakmai/jogi, hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű, jármű részegység/alkatrész tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

2.részcél: A képzést sikeresen elvégző hallgató kapjon egy olyan gyakorlati tudásról szóló certifikátot, melyet az Európai Készségútlevelébe már az Europass önéletrajza mellé becsatolhat az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

A járműipari gazdasági szereplők – gyártó-,beszállító vállalkozások,vizsgálóhelyek stb. - már a gyakornoki helyekhez is bekérnek a diákoktól önéletrajzot. Azonban nagy probléma, hogy az a hallgató, aki eddig folyamatosan elméleti képzésen vett részt,milyen gyakorlati jellegű témát tud felmutatni, mivel tudja maga iránt az érdeklődést felkelteni, illetve mivel tudja adott esetben igazolni az önéletrajzában leírtakat. Ezen probléma áthidalásában, gyakorlati ismeretek birtoklásának igazolásában tud a képzés segítséget nyújtani.

 Képzés ideje

Modulonként egy szorgalmi időszak, mely szervezett, előre egyeztetett jelleggel 2 hetente – egyik héten egyik, másik héten másik- 3óra tömbösítve.

A szorgalmi időszakon belül külön ZH kötelezettség nincs, a képzés teljesítésének a követelménye:

-  egy projektfeladat benyújtása

- a vizsgaidőszakban a projektfeladat védése prezentációs jelleggel a szakdolgozat védés elvárásrendszere szerint

A képzésre jelentkezés önkéntes, melynek elvégzése nem a kerettanterv szerinti szakirányú képzés szerves része,elvárása, plusz kreditpont érte a tanszékvezető döntése alapján kapható. A képzés jellegéből adódóan a képzési helyszínt a tanszék biztosítja, a ráfordított idő viszont a hallgatók órarendjén kívüli elfoglaltság.

 

 Képzési forma

Posztgraduális szakmai gyakorlati képzés

Résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények

A jelentkező hallgató reálisan legyen birtokában azon elméleti ismereteknek, tudásnak, mely alapvetően egy 4 teljes félévet teljesített diákéval egyenértékű. Az egyéni feladatmegoldásra való készség mellett csapatban való együttműködést is vállalja a hallgató.

 Képzési struktúra jellemzők

Jelentkezési létszám függvényében 2-3 fős teamekbe – kis létszám esetén egyénileg - szerveződnek a hallgatók, akiknek a megbeszélések alapján a képzés végére egy olyan mélységű háttér tanulmányt kell készíteni, ami akár egy hatósági engedélyeztetés során is megállná a helyét. Természetesen nem egy komplett járműre, hanem annak egy-egy szerkezeti elemére vonatkozóan – légfékrendszer módosítás, felépítménycserék, nehéz-és túlméretes járművekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelés stb.-kellene a végére úgy elkészíteni párhuzamosan az anyagot, hogy ahhoz a már meglévő alaptudásukat - informatikai megjelenítés, mechanika, szerkezettan, anyagismeret, forgácsolás stb.-célirányosan ötvözniük kell a megkapott új ismeretekkel. Ehhez az adott feladatukra vonatkozóan minden elméleti blokk végén kapnak "mankóként" konkrétumokat - EK rendeletek, ENSZ-EGB előírások,műszaki paraméterek ...-,amikre folyamatában fel tudják fűzni az elképzelésüket, a fantáziájukat be tudják határolni a jogszabályi keretekkel.

A végén beadott tanulmányok, azok egyedisége, szakmaisága, kidolgozottsága alapján dönt a tanszék és az ATS/Q&CAR erre kijelölt szakértői teamje, hogy ki érdemli ki a sikeres képzés elvégzéséről szóló kétnyelvű – magyar/angol - certifikátot. További sajátosság, hogy egyes járműipari vállalkozások részéről már jelentkezett igény, hogy a képzést legsikeresebben elvégzett hallgatók részére a tanszék írásos ajánlására a cégek a rendelkezésre álló gyakornoki, és/vagy üres tervezői státuszaik betöltésére lehetőséget nyújtanak.

 Képzés elvégzésének igazolása

Széchenyi István Egyetem Közúti&Vasúti Járművek Tanszék és az Q&Car KFT közösen ad ki minden, a képzést sikeresen elvégzett hallgató részére egy olyan certifikátot, mely a TEMPUS Közalapítvánnyal történt egyeztetések alapján az Európai Készségútlevél mellékletét képezi. Ez az Europass önéletrajza mellé becsatolható az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

 

Dr. habil Lakatos István Ph.D.
ált.dékánhelyettes, tanszékvezető,

egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

        Molnár László   

Széchenyi István Egyetem

 Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

 címzetes egyetemi docens

 járműgyártó mérnök,közlekedési szakértő

   D-4 közúti járműtervezés műszaki

   Q&Car KFT

 

 

  

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!