Közúti járműtervező I. posztgraduális képzés indult

Közúti járműtervező I.

(3500 kg össztömeg alatti járművek M1, N1)

A Széchenyi István Egyetem Közúti & Vasúti Járművek Tanszék és az Advanced Traffic Solutions KFT (ATS) közlekedésbiztonsági szakértői csapata közösen egymásra épülő modulú posztgraduális szakmai gyakorlati képzést dolgozott ki, melynek I. modulján 2014.03.12-ei indító előadásán 30 járműgépész/műszaki menedzser szakos hallgató kezdte meg tanulmányait. E jelenleg még hazánkban úttörőnek számító képzés alapvető célja a mérnöki tervezői kreativitás ötvözésének, harmonizációjának bemutatása a nemzetközi-és hazai jogszabályi háttér, járműipari műszaki követelmények – ENSZ-EBG előírások – keretrendszerével. Ezen belül két alapvető részcél van:

A mérnökhallgatóknál, kezdő munkavállalóknál a gazdasági szereplők, járműipari vállalkozások folyamatosan   gyakorlati hiányosságokat emlegetnek, melyek egyrészt gondolkodásmódbeliek, másrészt a háttér információk - jogszabályok (mind hazai, mind nemzetközi), műszaki előírások (pl. ENSZ-EGB) - ismeretének hiányából fakadnak, melyek egy részére, jó ha a mester képzésben sikerül a tanároknak kitérni. Gyakorlatban azonban elmondható, hogy ezen „hiányosság” sok időt és energiát elvesz egy-egy konkrét probléma megoldása során, annak előkészítésekor. A szakmai konzultációkon, meetingeken órák mennek el azzal, hogy a hallgatók, végzett mérnökök által birtokolt elméleti tudást párhuzamosítsuk azzal a műszaki/jogszabályi keretrendszerrel, mely sokszor jelentősen befolyásolja a lehetőségeket, illetve egy-egy elképzelésnek gátat szabva a teljes projektre kihatással lehet a dominóelv alapján. Ezért tehát az egyik kitűzött részcél a gyakorlati jellegű szakmai/jogi, hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű, jármű részegység/alkatrész tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

A 2. részcél az, hogy a képzést sikeresen elvégző hallgató kapjon egy olyan gyakorlati tudásról szóló certifikátot, melyet az Európai Készségútlevelébe már az Europass önéletrajza mellé becsatolhat az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként. A járműipari gazdasági szereplők – gyártó-, beszállító vállalkozások, vizsgálóhelyek stb. - már a gyakornoki helyekhez is bekérnek a diákoktól önéletrajzot. Azonban nagy probléma, hogy az a hallgató, aki eddig folyamatosan elméleti képzésen vett részt, milyen gyakorlati jellegű témát tud felmutatni, mivel tudja maga iránt az érdeklődést felkelteni, illetve mivel tudja adott esetben igazolni az önéletrajzában leírtakat. Ezen probléma áthidalásában, gyakorlati ismeretek birtoklásának igazolásában tud a képzés segítséget nyújtani.

A képzésre jelentkezés önkéntes, melynek elvégzése nem a kerettanterv szerinti szakirányú képzés szerves része, elvárása, így plusz kreditpont érte nem kapható. A képzés jellegéből adódóan a képzési helyszínt a tanszék biztosítja, a ráfordított idő viszont a hallgatók órarendjén kívüli elfoglaltság.

2-3 fős teamekbe szerveződnek a hallgatók, akiknek a megbeszélések alapján a képzés végére egy olyan mélységű háttér tanulmányt kell készíteni, ami akár egy hatósági engedélyeztetés során is megállná a helyét. Természetesen nem egy komplett járműre, hanem annak egy-egy szerkezeti elemére vonatkozóan - lámpák, ülések, egyedi futómű bekötés/felfüggesztés, front motor áthelyezése hátra stb.- kellene a végére úgy elkészíteni párhuzamosan az anyagot, hogy ahhoz a már meglévő alaptudásukat - informatikai megjelenítés, mechanika, szerkezettan, anyagismeret, forgácsolás stb.-célirányosan ötvözniük kell a megkapott új ismeretekkel. Ehhez az adott feladatukra vonatkozóan minden elméleti blokk végén kapnak "mankóként" konkrétumokat - EK rendeletek, ENSZ-EGB előírások, műszaki paraméterek...-, amikre folyamatában fel tudják fűzni az elképzelésüket, a fantáziájukat be tudják határolni a jogszabályi keretekkel.

A végén beadott tanulmányok, azok egyedisége, szakmaisága, kidolgozottsága alapján dönt a tanszék és az ATS erre kijelölt szakértői teamje, hogy ki érdemli ki a sikeres képzés elvégzéséről szóló certifikátot. További sajátosság, hogy egyes járműipari vállalkozások részéről már jelentkezett igény, hogy a képzést legsikeresebben elvégzett hallgatók részére a tanszék ajánlására a cégek a rendelkezésre álló gyakornoki, és/vagy üres tervezői státuszaik betöltésére lehetőséget nyújtanak.

Az érdeklődők számára az autógyártók által már megjelent igényeket jól szemlélteti Prof. h.c. Gorden Wagenertől- a Mercedes-Benz design-stratégiájának megalkotó team vezetője – az alábbi idézet:

„Egyedülálló történetünk nagy felelősséget ró ránk. Ezért törekszünk folyamatosságra a designban. Egy Mercedes-Benz mindig kitűnik letisztult formanyelvével, értékességével, minőségével, precizitásával és a részletek gondos kidolgozásával – a gyorsan lecsengő divatirányzatokat és radikális töréseket viszont mellőzzük. Ugyanakkor előrevisszük az innovációt, merünk újat alkotni, avantgárd formanyelvünkkel és újszerű járműkoncepcióinkkal irányt mutatunk. Célunk, hogy létrehozzuk a holnap klasszikusait és design-ikonjait“, folytatta Wagener. „Olyan autókat akarunk tervezni, amelyek kulturált sportosságukkal, korszerű fényűzésükkel, valamint szépségükkel, érzékiségükkel és egyedülállóságukkal tűnnek ki.”

Dr. habil Lakatos István Ph.D.
tanszékvezető, egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

Molnár László

járműgyártó mérnök, közlekedési szakértő

D-4 közúti járműtervezés műszaki

Advanced Traffic Solutions KFT

További info a képzésről itt érhehtő el.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!