Tájékoztató záróvizsgához 2017/18. tanév II. félév

Kedves Hallgatók!

A Közúti és Vasúti Járművek Tanszék a 2017/18. tanév 2. (tavaszi) félévének záróvizsgáit június 20-21-én (ha a hallgatói létszám úgy kívánja, 22-én) tartaja. 

A szakdolgozat/diplomamunka feltöltésének határideje: 2018. 05. 17. 24,00 óra, leadási határidő: 2018. 05. 18. 12,00 óra. (A dolgozatokat 1 nyomtatott példányban kell leadni) 

A bíráló személyére a hallgató javaslatot tehet belső konzulensénél. Jóváhagyás esetén a "Bírálati lapot" a bíráló adataival kitöltve a TANSZÉKEN kapják meg. (Csak a Tanszékkel egyeztetve történhet a bíráltatás) A további általános tudnivalókat itt érhetik el. 

A későbbi hibák elkerülése érdekében, kérem egyeztessenek a tanszékkel.

A záróvizsga előtt tartandó tájékoztató időpontjáról a későbbiekben küldünk értesítést! (záróvizsga előtt 1-2 hét)

       

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!