Hírek

Óberling József c. egyetemi docensi kinevezése

Óberling József c. egyetemi docens

r. ezredes

rendőrségi főtanácsos

főosztályvezető

az ORFK OBB ügyvezető elnöke

 

-        1989-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Autógépész Ágazatán.

-        Ugyanebben az éveben a rendőrség hivatásos állományába kérte felvételét és Budapesti Rendőr Főkapitányság Közlekedésrendészetén baleset vizsgálóként kezdte meg hivatásos szolgálatát.

-        1991-ben kinevezték a BRFK egyik baleseti-helyszínelő csoportjának vezetőjévé

-        Egy évet dolgozott a BRFK Közrendvédelmi Főosztályán, majd 1994-ben a BRFK Balesetmegelőzési Alosztályára került.

-        1994-ben az Országos Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályán a technikai fejlesztésekért felelős munkakört látta el. Ebben az időszakban kapott a Magyar Állam a Világbanktól 90 m USD hitelt, közúthálózat fejlesztésre és ebből a hitelből 4,5 m USD összeget közlekedésbiztonsági fejlesztésekre kellett költeni. Ekkor került megújításra a rendőrség sebességmérő eszközparkja, ekkor kerültek beszerzésre az első légalkohol-mérő berendezések és ekkor vásároltak először nagy teljesítményű gépkocsikat és motorkerékpárokat a gyorsforgalmi utak ellenőrzéséhez.

-        1996-ban az ORFK Balesetmegelőzési Osztálya vezetőjének nevezték ki és lett az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság titkára.

-        2014-ben részt vett az Autópálya Rendőrség létrehozásában és annak helyettes vezetője, majd 2017-ben az Autópálya Rendőrség megszűnéséig parancsnoka volt.

-        2008-2009-ben egy évig a Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Igazgatója volt.

-        2009-től az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője és egyben az ORFK-OBB ügyvezető elnöke.

A Széchenyi István Egyetemhez több szálon is kötődik: A még főiskolaként működő intézményben közlekedésbiztonsági fakultáción tartott előadásokat, majd az egyetem megalakulása óta részt vesz az államvizsga bizottságok munkájában. Az ORFK-OBB évek óta kutatási feladatokkal bízza meg az egyetemet, annak érdekében, hogy Magyarország közlekedésbiztonsági mutatói és közlekedési kultúrája felzárkózzanak az Unió fejlett motorizációjú országainak színvonalára.

Óberling

 

 

 

 

Tovább

„ABBAN HISZEK, HOGY MEG KELL MUTATKOZNUNK”

Új sorozatot indítunk portálunkon. Sorra vesszük, bemutatjuk a Széchenyi István Egyetem tanszékeit. Arra is kíváncsiak vagyunk, milyen jó gyakorlatot követnek, milyen pozitív példával tudnak szolgálni, és hogyan illeszkednek a vállalkozói típusú egyetem koncepciójába. A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének ajtaján kopogtatunk először. 

Győr, 2018. április 19. - SZEhírek

Tovább

Jedlikes hallgatók látogatása a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken

Jedlikes osztálylátogatás a Közúti és Vasúti Járművek tanszéken

Nem lehet elég korán kezdeni az információ gyűjtését pályaválasztáshoz. A 11.C-s CAD/CAM osztály a Jedlik Szakgimnáziumból 2018.03.01-én látogatott el egyetemünkre. Megismerkedtek a jövő évben érettségiző diákok a tanszék és JKK laboratóriumaival. Dr. Lakatos István köszöntése után Szakállas Gábor tanársegéd tájékoztatta a vendégeket a Járműipari Kutatatóközpontban folyó feladatokról, munkáról. Ezután két volt jedlikes hallgató (Pusztai Zoltán, Gombosi Máté) mutatta meg az új kollégiumi épület földszintjén található Szenergy laboratóriumot és versenyautókat. A látogatás az egyetemi könyvtár bejárásával ért véget. Sietve indultak is vissza iskolájukba ezután, többen országos tanulmányi versenyre készültek a délután során.

Reméljük két-három év múlva többen hallgatóként jönnek már hozzánk vissza! Végezetül néhány fotó itt a jedlikes diákok látogatásáról.

Tovább

Közúti járműtervező I. és/vagy III. képzés

Kedves Hallgatók!

Közúti járműtervező I. és/vagy III. 2017/18. tanév II. féléves képzés tájékoztatója:

A Széchenyi István Egyetem Közúti & Vasúti Járművek Tanszék és a z Advanced Traffic Solutions KFT (ATS)/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői csapata közösen egymásra épülő modulú multidiszciplináris szakmai gyakorlati képzést dolgozott ki, mely 2014-től minden félévben modulonként kerül megtartásra. Ennek

  1. modulja (M1,N1,O1,O2 járműkategóriájú 3,5t alatti járművek: személygépkocsi, kistehergépkocsi és ezek pótkocsija),
  2. modulja (3,5t-80t járműszerelvény összgördülő tömeg),
  3. modul(L1e-L7e járműkategóriák: segédmotorkerékpár, motorkerékpár, mopedautó, quad).

 

Erre építve a 2018. februártól induló szorgalmi időszakban meghirdetésre kerül hallgatói igényre ismételten mind az I.-es, mind a III.modul külön-külön heti eltolt tömbösítésekkel.

 A tanszék megfelelő jelentkezői létszám esetén egyedüli lehetőséget biztosít egy félévben akár kettő modul elvégzésére is (I+III) -ennek hiányában lett külön-külön félévekre bontva -,  így akár ezen járműkategória csoportokban folytathatják „lavírozásukat a mérnöki kreativitás és a jogszabályi környezet mezsgyéjén”. Amit azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a modulok feltételrendszerének külön-külön eleget kell tenni!

 Arra kérünk mindenkit, hogy döntése felelősségteljesen szülessen meg, nehogy akár magát, akár a projekt társait a képzés során, vagy annak kimenetét képző projektleadásnál, védésnél kellemetlen helyzetbe hozza.

 E jelenleg még hazánkban úttörőnek számító képzésnek továbbra is alapvető célja a mérnöki tervezői kreativitás ötvözésének, harmonizációjának bemutatása a nemzetközi-és hazai jogszabályi háttér, járműipari műszaki követelmények – ENSZ-EBG előírások – keretrendszerével. Ezen belül két alapvető részcél továbbra is aktuális, és több járműipari cég részéről is fokozott érdeklődésre tart számot:

A képzés célja

1.részcél: Gyakorlati jellegű szakmai/jogi , hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

Az Advanced Traffic Solutions KFT/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői a több mint 15 éves egyedi járműtervezői, engedélyeztetői tevékenységük mellett pl. szerves részesei sajátos ún. "kit-car" járműgyártási projektnek is.

A mérnökhallgatóknál, kezdő munkavállalóknál a gazdasági szereplők, járműipari vállalkozások folyamatosan   gyakorlati hiányosságokat emlegetnek, melyek egyrészt gondolkodásmódbeliek, másrészt a háttér információk - jogszabályok (mind hazai, mind nemzetközi), műszaki előírások (pl. ENSZ-EGB) - ismeretének hiányából fakadnak, melyek egy részére, jó ha a mester képzésben sikerül a tanároknak kitérni. Gyakorlatban azonban elmondható, hogy ezen „hiányosság” sok időt és energiát elvesz egy-egy konkrét probléma megoldása során, annak előkészítésekor. A szakmai konzultációkon, meetingeken órák mennek el azzal, hogy a hallgatók, végzett mérnökök által birtokolt elméleti tudást párhuzamosítsuk azzal a műszaki/jogszabályi keretrendszerrel, mely sokszor jelentősen befolyásolja a lehetőségeket, illetve egy-egy elképzelésnek gátat szabva a teljes projektre kihatással lehet a dominóelv alapján. Ezért tehát az egyik kitűzött részcél a gyakorlati jellegű szakmai/jogi, hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű, jármű részegység/alkatrész tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

2.részcél: A képzést sikeresen elvégző hallgató kapjon egy olyan gyakorlati tudásról szóló certifikátot, melyet az Európai Készségútlevelébe már az Europass önéletrajza mellé becsatolhat az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

A járműipari gazdasági szereplők – gyártó-,beszállító vállalkozások,vizsgálóhelyek stb. - már a gyakornoki helyekhez is bekérnek a diákoktól önéletrajzot. Azonban nagy probléma, hogy az a hallgató, aki eddig folyamatosan elméleti képzésen vett részt,milyen gyakorlati jellegű témát tud felmutatni, mivel tudja maga iránt az érdeklődést felkelteni, illetve mivel tudja adott esetben igazolni az önéletrajzában leírtakat. Ezen probléma áthidalásában, gyakorlati ismeretek birtoklásának igazolásában tud a képzés segítséget nyújtani.

 Képzés ideje

Modulonként egy szorgalmi időszak, mely szervezett, előre egyeztetett jelleggel 2 hetente – egyik héten egyik, másik héten másik- 3óra tömbösítve.

A szorgalmi időszakon belül külön ZH kötelezettség nincs, a képzés teljesítésének a követelménye:

-  egy projektfeladat benyújtása

- a vizsgaidőszakban a projektfeladat védése prezentációs jelleggel a szakdolgozat védés elvárásrendszere szerint

A képzésre jelentkezés önkéntes, melynek elvégzése nem a kerettanterv szerinti szakirányú képzés szerves része,elvárása, plusz kreditpont érte a tanszékvezető döntése alapján kapható. A képzés jellegéből adódóan a képzési helyszínt a tanszék biztosítja, a ráfordított idő viszont a hallgatók órarendjén kívüli elfoglaltság.

 

 Képzési forma

Posztgraduális szakmai gyakorlati képzés

Résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények

A jelentkező hallgató reálisan legyen birtokában azon elméleti ismereteknek, tudásnak, mely alapvetően egy 4 teljes félévet teljesített diákéval egyenértékű. Az egyéni feladatmegoldásra való készség mellett csapatban való együttműködést is vállalja a hallgató.

 Képzési struktúra jellemzők

Jelentkezési létszám függvényében 2-3 fős teamekbe – kis létszám esetén egyénileg - szerveződnek a hallgatók, akiknek a megbeszélések alapján a képzés végére egy olyan mélységű háttér tanulmányt kell készíteni, ami akár egy hatósági engedélyeztetés során is megállná a helyét. Természetesen nem egy komplett járműre, hanem annak egy-egy szerkezeti elemére vonatkozóan – légfékrendszer módosítás, felépítménycserék, nehéz-és túlméretes járművekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelés stb.-kellene a végére úgy elkészíteni párhuzamosan az anyagot, hogy ahhoz a már meglévő alaptudásukat - informatikai megjelenítés, mechanika, szerkezettan, anyagismeret, forgácsolás stb.-célirányosan ötvözniük kell a megkapott új ismeretekkel. Ehhez az adott feladatukra vonatkozóan minden elméleti blokk végén kapnak "mankóként" konkrétumokat - EK rendeletek, ENSZ-EGB előírások,műszaki paraméterek ...-,amikre folyamatában fel tudják fűzni az elképzelésüket, a fantáziájukat be tudják határolni a jogszabályi keretekkel.

A végén beadott tanulmányok, azok egyedisége, szakmaisága, kidolgozottsága alapján dönt a tanszék és az ATS/Q&CAR erre kijelölt szakértői teamje, hogy ki érdemli ki a sikeres képzés elvégzéséről szóló kétnyelvű – magyar/angol - certifikátot. További sajátosság, hogy egyes járműipari vállalkozások részéről már jelentkezett igény, hogy a képzést legsikeresebben elvégzett hallgatók részére a tanszék írásos ajánlására a cégek a rendelkezésre álló gyakornoki, és/vagy üres tervezői státuszaik betöltésére lehetőséget nyújtanak.

 Képzés elvégzésének igazolása

Széchenyi István Egyetem Közúti&Vasúti Járművek Tanszék és az Q&Car KFT közösen ad ki minden, a képzést sikeresen elvégzett hallgató részére egy olyan certifikátot, mely a TEMPUS Közalapítvánnyal történt egyeztetések alapján az Európai Készségútlevél mellékletét képezi. Ez az Europass önéletrajza mellé becsatolható az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

 

Dr. habil Lakatos István Ph.D.
ált.dékánhelyettes, tanszékvezető,

egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

        Molnár László   

Széchenyi István Egyetem

 Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

 címzetes egyetemi docens

 járműgyártó mérnök,közlekedési szakértő

   D-4 közúti járműtervezés műszaki

   Q&Car KFT

 

 

  

Tovább

Eseménynaptár

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.
Hallgatói klubkoncert 2021. október 6.
Hallgatói klubkoncert 2021. október 13.