Hírek

„ABBAN HISZEK, HOGY MEG KELL MUTATKOZNUNK”

Új sorozatot indítunk portálunkon. Sorra vesszük, bemutatjuk a Széchenyi István Egyetem tanszékeit. Arra is kíváncsiak vagyunk, milyen jó gyakorlatot követnek, milyen pozitív példával tudnak szolgálni, és hogyan illeszkednek a vállalkozói típusú egyetem koncepciójába. A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének ajtaján kopogtatunk először. 

Győr, 2018. április 19. - SZEhírek

Tovább

Jedlikes hallgatók látogatása a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken

Jedlikes osztálylátogatás a Közúti és Vasúti Járművek tanszéken

Nem lehet elég korán kezdeni az információ gyűjtését pályaválasztáshoz. A 11.C-s CAD/CAM osztály a Jedlik Szakgimnáziumból 2018.03.01-én látogatott el egyetemünkre. Megismerkedtek a jövő évben érettségiző diákok a tanszék és JKK laboratóriumaival. Dr. Lakatos István köszöntése után Szakállas Gábor tanársegéd tájékoztatta a vendégeket a Járműipari Kutatatóközpontban folyó feladatokról, munkáról. Ezután két volt jedlikes hallgató (Pusztai Zoltán, Gombosi Máté) mutatta meg az új kollégiumi épület földszintjén található Szenergy laboratóriumot és versenyautókat. A látogatás az egyetemi könyvtár bejárásával ért véget. Sietve indultak is vissza iskolájukba ezután, többen országos tanulmányi versenyre készültek a délután során.

Reméljük két-három év múlva többen hallgatóként jönnek már hozzánk vissza! Végezetül néhány fotó itt a jedlikes diákok látogatásáról.

Tovább

Közúti járműtervező I. és/vagy III. képzés

Kedves Hallgatók!

Közúti járműtervező I. és/vagy III. 2017/18. tanév II. féléves képzés tájékoztatója:

A Széchenyi István Egyetem Közúti & Vasúti Járművek Tanszék és a z Advanced Traffic Solutions KFT (ATS)/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői csapata közösen egymásra épülő modulú multidiszciplináris szakmai gyakorlati képzést dolgozott ki, mely 2014-től minden félévben modulonként kerül megtartásra. Ennek

  1. modulja (M1,N1,O1,O2 járműkategóriájú 3,5t alatti járművek: személygépkocsi, kistehergépkocsi és ezek pótkocsija),
  2. modulja (3,5t-80t járműszerelvény összgördülő tömeg),
  3. modul(L1e-L7e járműkategóriák: segédmotorkerékpár, motorkerékpár, mopedautó, quad).

 

Erre építve a 2018. februártól induló szorgalmi időszakban meghirdetésre kerül hallgatói igényre ismételten mind az I.-es, mind a III.modul külön-külön heti eltolt tömbösítésekkel.

 A tanszék megfelelő jelentkezői létszám esetén egyedüli lehetőséget biztosít egy félévben akár kettő modul elvégzésére is (I+III) -ennek hiányában lett külön-külön félévekre bontva -,  így akár ezen járműkategória csoportokban folytathatják „lavírozásukat a mérnöki kreativitás és a jogszabályi környezet mezsgyéjén”. Amit azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a modulok feltételrendszerének külön-külön eleget kell tenni!

 Arra kérünk mindenkit, hogy döntése felelősségteljesen szülessen meg, nehogy akár magát, akár a projekt társait a képzés során, vagy annak kimenetét képző projektleadásnál, védésnél kellemetlen helyzetbe hozza.

 E jelenleg még hazánkban úttörőnek számító képzésnek továbbra is alapvető célja a mérnöki tervezői kreativitás ötvözésének, harmonizációjának bemutatása a nemzetközi-és hazai jogszabályi háttér, járműipari műszaki követelmények – ENSZ-EBG előírások – keretrendszerével. Ezen belül két alapvető részcél továbbra is aktuális, és több járműipari cég részéről is fokozott érdeklődésre tart számot:

A képzés célja

1.részcél: Gyakorlati jellegű szakmai/jogi , hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

Az Advanced Traffic Solutions KFT/Q&Car KFT közlekedésbiztonsági szakértői a több mint 15 éves egyedi járműtervezői, engedélyeztetői tevékenységük mellett pl. szerves részesei sajátos ún. "kit-car" járműgyártási projektnek is.

A mérnökhallgatóknál, kezdő munkavállalóknál a gazdasági szereplők, járműipari vállalkozások folyamatosan   gyakorlati hiányosságokat emlegetnek, melyek egyrészt gondolkodásmódbeliek, másrészt a háttér információk - jogszabályok (mind hazai, mind nemzetközi), műszaki előírások (pl. ENSZ-EGB) - ismeretének hiányából fakadnak, melyek egy részére, jó ha a mester képzésben sikerül a tanároknak kitérni. Gyakorlatban azonban elmondható, hogy ezen „hiányosság” sok időt és energiát elvesz egy-egy konkrét probléma megoldása során, annak előkészítésekor. A szakmai konzultációkon, meetingeken órák mennek el azzal, hogy a hallgatók, végzett mérnökök által birtokolt elméleti tudást párhuzamosítsuk azzal a műszaki/jogszabályi keretrendszerrel, mely sokszor jelentősen befolyásolja a lehetőségeket, illetve egy-egy elképzelésnek gátat szabva a teljes projektre kihatással lehet a dominóelv alapján. Ezért tehát az egyik kitűzött részcél a gyakorlati jellegű szakmai/jogi, hazai/nemzetközi ismeretanyag megszerzése, annak a meglévő elméleti tudásra építése a hallgatók részére közúti jármű, jármű részegység/alkatrész tervezés/átalakítás/összeépítés területén.

2.részcél: A képzést sikeresen elvégző hallgató kapjon egy olyan gyakorlati tudásról szóló certifikátot, melyet az Európai Készségútlevelébe már az Europass önéletrajza mellé becsatolhat az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

A járműipari gazdasági szereplők – gyártó-,beszállító vállalkozások,vizsgálóhelyek stb. - már a gyakornoki helyekhez is bekérnek a diákoktól önéletrajzot. Azonban nagy probléma, hogy az a hallgató, aki eddig folyamatosan elméleti képzésen vett részt,milyen gyakorlati jellegű témát tud felmutatni, mivel tudja maga iránt az érdeklődést felkelteni, illetve mivel tudja adott esetben igazolni az önéletrajzában leírtakat. Ezen probléma áthidalásában, gyakorlati ismeretek birtoklásának igazolásában tud a képzés segítséget nyújtani.

 Képzés ideje

Modulonként egy szorgalmi időszak, mely szervezett, előre egyeztetett jelleggel 2 hetente – egyik héten egyik, másik héten másik- 3óra tömbösítve.

A szorgalmi időszakon belül külön ZH kötelezettség nincs, a képzés teljesítésének a követelménye:

-  egy projektfeladat benyújtása

- a vizsgaidőszakban a projektfeladat védése prezentációs jelleggel a szakdolgozat védés elvárásrendszere szerint

A képzésre jelentkezés önkéntes, melynek elvégzése nem a kerettanterv szerinti szakirányú képzés szerves része,elvárása, plusz kreditpont érte a tanszékvezető döntése alapján kapható. A képzés jellegéből adódóan a képzési helyszínt a tanszék biztosítja, a ráfordított idő viszont a hallgatók órarendjén kívüli elfoglaltság.

 

 Képzési forma

Posztgraduális szakmai gyakorlati képzés

Résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények

A jelentkező hallgató reálisan legyen birtokában azon elméleti ismereteknek, tudásnak, mely alapvetően egy 4 teljes félévet teljesített diákéval egyenértékű. Az egyéni feladatmegoldásra való készség mellett csapatban való együttműködést is vállalja a hallgató.

 Képzési struktúra jellemzők

Jelentkezési létszám függvényében 2-3 fős teamekbe – kis létszám esetén egyénileg - szerveződnek a hallgatók, akiknek a megbeszélések alapján a képzés végére egy olyan mélységű háttér tanulmányt kell készíteni, ami akár egy hatósági engedélyeztetés során is megállná a helyét. Természetesen nem egy komplett járműre, hanem annak egy-egy szerkezeti elemére vonatkozóan – légfékrendszer módosítás, felépítménycserék, nehéz-és túlméretes járművekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelés stb.-kellene a végére úgy elkészíteni párhuzamosan az anyagot, hogy ahhoz a már meglévő alaptudásukat - informatikai megjelenítés, mechanika, szerkezettan, anyagismeret, forgácsolás stb.-célirányosan ötvözniük kell a megkapott új ismeretekkel. Ehhez az adott feladatukra vonatkozóan minden elméleti blokk végén kapnak "mankóként" konkrétumokat - EK rendeletek, ENSZ-EGB előírások,műszaki paraméterek ...-,amikre folyamatában fel tudják fűzni az elképzelésüket, a fantáziájukat be tudják határolni a jogszabályi keretekkel.

A végén beadott tanulmányok, azok egyedisége, szakmaisága, kidolgozottsága alapján dönt a tanszék és az ATS/Q&CAR erre kijelölt szakértői teamje, hogy ki érdemli ki a sikeres képzés elvégzéséről szóló kétnyelvű – magyar/angol - certifikátot. További sajátosság, hogy egyes járműipari vállalkozások részéről már jelentkezett igény, hogy a képzést legsikeresebben elvégzett hallgatók részére a tanszék írásos ajánlására a cégek a rendelkezésre álló gyakornoki, és/vagy üres tervezői státuszaik betöltésére lehetőséget nyújtanak.

 Képzés elvégzésének igazolása

Széchenyi István Egyetem Közúti&Vasúti Járművek Tanszék és az Q&Car KFT közösen ad ki minden, a képzést sikeresen elvégzett hallgató részére egy olyan certifikátot, mely a TEMPUS Közalapítvánnyal történt egyeztetések alapján az Európai Készségútlevél mellékletét képezi. Ez az Europass önéletrajza mellé becsatolható az önéletrajz ide vonatkozó részének igazolásaként.

 

Dr. habil Lakatos István Ph.D.
ált.dékánhelyettes, tanszékvezető,

egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

        Molnár László   

Széchenyi István Egyetem

 Közúti és Vasúti Járművek Tanszék

 címzetes egyetemi docens

 járműgyártó mérnök,közlekedési szakértő

   D-4 közúti járműtervezés műszaki

   Q&Car KFT

 

 

  

Tovább

Gépjármű Szakértői Konferencia - Beszámoló

2017.10.05-10.06-án került megrendezésre Kecskeméten a Gépjármű szakértők konferenciája, melyre előadóként felkérést kapott a Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék részéről Molnár László címzetes egyetemi docens. Az igény az országban az egyetem kereteiben egyedülálló, immár több mint 5 évre visszatekintő „Közúti jármű tervező" képzés, és a mindennapi gyakorlatban alkalmazott gépjármű szakértői tevékenység kapcsolódási pontjai miatt jelentkezett. Mivel a konferencia alapvetően a jármű világító berendezéseinek a követelményeit volt hivatott a fókuszba állítani, így ezt tükrözi az előadás címe is:
Járművek összeépítésével-, átalakításával-, tuningolásával kapcsolatos összefüggések kiemelten a világító berendezésekkel

Minden jármű világító berendezés azzal a fényforrással (halogén, xenon vagy LED) együtt kapja meg a típusvizsgát, amellyel üzemeltetni kell. Ha a fényforrást egy nem típusellenőrzött, a fényszóró engedélyében nem szereplő fényforrásra cserélik, akkor az engedély, és ezzel a jármű forgalmi engedélye is érvénytelenné válik adott esetben. Ezért történjen bár jármű összeépítés, átalakítás vagy tuningolás, vizsgálni kell többek között a jármű világítás funkcióinak típusát, a lámpatestek beépítési helyét, azok felépítését, az alkalmazható fényforrásait, színét és fénytechnikai jellemzőit.
Európában az UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), magyarul ENSZ-EGB (Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága) által megalkotott ECE szabályozásai és az azokon alapuló nemzeti előírások tartalmazzák a gépjárművek világító és fényjelző berendezéseit érintő kötelező előírásokat – „Egyezmény a közúti járművekre, a közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a közúti járműveknél használatos tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről". Léteznek emellett az EEC (European Economic Community) magyarul EGK (Európai Gazdasági Közösség) által kiadott rendeletek is, melyek ismerete nélkül ma már nem lehet objektív döntéseket hozni az adott világító berendezések megfelelőségéről.
Nem szabad elmennünk azon információk mellett sem, hogy 2018.05.20-ától at EU jogharmonizáció jegyében változik a hazai diagnosztikai, műszaki vizsga követelményrendszer, melynek szerves részeként a fényszóróellenőrzés is érintett terület.
Sokszor találkozhatunk olyan egyéb sajátos rendeltetésű lámpákkal, fényforrásokkal is, melyek felszerelése szabálytalan:
• teljesen, vagy részlegesen más alakzatú lámpa, lámpák alkalmazása,
• újabb rendeltetésű lámpák felszerelése,
• meglévő lámpák kettőzése,
• szokatlan színezésű átvilágított felületek készítése,
• új, szabályos színárnyalatú izzók beépítése,
• újabb fajta, a hagyományostól eltérő üzemű lámpák alkalmazása,
• egyes korábbi lámpák egyszerűen megvalósított áthelyezése.

Ezt csak fokozza, ha a jármű tulajdonosok olyan díszítőelemeket, kiálló ellenzőket, karimákat alkalmaznak, melyek korlátozhatják – és sokszor korlátozzák is – adott világítótestek vetítési képét.
Ne felejtsük el, hogy napjainkban szinte divatelemként jelentkeznek különböző „optikai tuning" megoldások: pl. az ajtókba épített helyzetjelző lámpák helyére pattintható projektor a földre vetíti az autó logóját. Pár száz forintért csodálatos fényjáték varázsolható a kerekre is. A világító szelepsapkák csak mozgás közben kapcsolnak be, látványos fénygyűrűt rajzolnak a felnire.
A LED fényforrású berendezések, ezen belül kiemelten az útmegvilágító egységek a gépjárművek világító és jelzőberendezéseinek folyamatos fejlesztése eredményeként, a fényforrás tekintetében a jelenlegi egyik legkorszerűbb műszaki megoldást jelentik. Eleinte, és még ma is jellemzően inkább a felső kategóriás járműveken alkalmazzák a LED-es, lézeres fényszórókat, de már a középkategóriában is megjelentek.
Várhatóan a lézerfényszórók a jövőben is csak a távfényt adják majd, mert tompított fény és kanyarfényszóró a LED-egységekkel jól és sokkal olcsóbban megvalósítható. Leegyszerűsítve: a rendkívül hosszú, szűk sávba fényt koncentráló fotonágyúhoz a lézer a jobb, széles fénykévéhez a LED.
Szerves fénykibocsátó dióda, azaz OLED (Organic Light-Emitting Diode). Olyan LED, ahol a fénykibocsátásért felelős elektrolumineszcens réteg szerves vegyület, mely elektromos áram hatására világít. Egészen új megoldásokat hozhat, ha egyszer fóliaként elhelyezhető OLED-ek világítanak az autókon. Ez elég távoli jövő, mert tartóssági okokból a szerves fénydiódák autóipari felhasználása még mesze van.
A jelzőberendezések esetében pedig a LED alkalmazása már nem különlegesség, sőt egyre általánosabb . Viszont fontos, hogy az e témakörben megjelent aktuális információk mellett – pl. matrix LED, OLED – ismerjük és felismerjük a LED vonatkozású szabálytalan átalakításokat.

Tovább

Eseménynaptár

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00
Beiratkozás 2019. január 31. 00:00 - 2019. február 1. 23:00
Téli záróvizsga időszak vége 2019. február 1. 00:00 - 01:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. február 4.